Reinderseiland Heerhugowaard

Op de kassenlocatie aan de Plaetmanstraat 4 en 4a in Heerhugowaard is Bot Bouw voornemens het project Reinderseiland te ontwikkelen. Dit plan omvat de ontwikkeling van vrije kavels, twee-onder-één-kap woningen, rij- en starterswoningen. ‘Reinderseiland’ is een uitbreiding van de naastgelegen woonwijk ‘Noordereiland’.

De locatie ligt ten noordwesten van de dorpskern van de Noord, ten oosten van ‘Noordereiland’ en wordt aan de zuidzijde ontsloten via de Plaetmanstraat. De woningen worden gebouwd op de plek van de kassen en loods. De bestaande woonhuizen op deze locatie blijven behouden.

Wilt u op de hoogte blijven van dit plan? Schrijf u hieronder in voor de nieuwsbrief.
Resultaten poll 2-onder-1-kap woning

Op de website van Reinderseiland kon je de afgelopen weken aangeven welke uitvoering van de 2-onder-1-kap woning jouw voorkeur heeft: met een schuin dak of puntdak en met een lichte of donkere gevelsteen. Zo’n 130 bezoekers hebben gestemd. Het resultaat? Een duidelijke voorkeur voor de uitvoering met het puntdak en de bruinrood getinte gevel met een donkergrijze dakpan. Meer dan de helft van de stemmers gaf deze uitvoering de voorkeur.

We hebben de verschillende ontwerpen ook voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Heerhugowaard. Deze waren positief over beide typen. Beiden worden straks in het plan verwerkt. De uitkomsten uit de poll nemen we mee in het plan. De bruinrood getinte gevel van type B zal toegepast worden zoals het er nu naar uitziet. Voor de witte gevelsteen van type A gaan we mogelijk op zoek naar een andere lichte kleur baksteen, bijvoorbeeld een zandkleur.
Update juli 2018

Vanaf 5 juli 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor het project Reinderseiland voor 6 weken ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij ID invult NL.IMRO.0398.BP43REINDERSEILAND-ON01 wordt u direct naar het plan geleid.

Gedurende de termijn van terinzagelegging is er voor ingezetenen en voor belanghebbende natuurlijke of rechtspersonen in de gemeente, de mogelijkheid om hun zienswijze schriftelijk kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders. In de tussentijd werken wij aan de uitwerking van het ontwikkelplan. Wanneer er meer bekend is, laten wij dat hier weten.
Update juni 2018

Op dit moment zijn wij bezig om de bestemming van de huidige locatie te wijzigen. Op de locatie zit nu de bestemming agrarisch en deze moet omgezet worden naar wonen. Dit is een procedure die veel tijd in beslag neemt. Afgelopen maart heeft het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen waarop reacties door belanghebbenden zijn ingediend. Deze reacties worden meegenomen in de verdere formulering van het bestemmingsplan, waarna het ontwerp bestemmingsplan wederom ter inzage gelegd wordt en belanghebbenden daarop bezwaar en eventueel beroep kunnen aantekenen. Wanneer de verkoop start, is onder andere afhankelijk van deze te doorlopen procedure. Wanneer er meer zicht is op een mogelijke start verkoop, zullen wij dit via de nieuwsbrief laten weten.

Vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap woningen, rijwoningen en kavels in Heerhugowaard-Noord

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Mijn interesse gaat uit naar:
Mijn budget is:

- PERSBERICHT -

Heerhugowaard, 17 januari 2018

Wethouder geeft officiële startsein voor Reinderseiland

Wethouder Gido Oude Kotte van de gemeente Heerhugowaard en Johan Groen, directeur van Bot Bouw

HEERHUGOWAARD – Wethouder Gido Oude Kotte van de gemeente Heerhugowaard en Johan Groen, directeur van Bot Bouw Initiatief hebben dinsdag 16 januari de overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Reinderseiland in Heerhugowaard Noord. Dat gebeurde in de leliekas van de firma Entius, exact op de plek waar straks de woningen staan.

Ten noordwesten van de dorpskern van de Noord in Heerhugowaard is Bot Bouw voornemens vrije kavels, twee-onder-één-kap woningen, rij- en starterswoningen te ontwikkelen. Reinderseiland is een uitbreiding van de naastgelegen woonwijk Noordereiland. De woningen worden gebouwd op de plek van de huidige kassen en loods aan de Plaetmanstraat. De bestaande woonhuizen op deze locatie blijven behouden.

Het initiatief voor de nieuwe woningen komt van de burgers zelf. “Er is grote behoefte aan woningen waar jonge gezinnen zich kunnen vestigen. Dat is goed voor onze school en het verenigingsleven. We willen ons dorp levendig houden,” vertelt Roderigh Groenland van Humulus Lupulus, de vereniging die dit burgerinitiatief is gestart.

Wethouder Oude Kotte is blij met de inzet van de bewoners. “We kijken terug op een lang proces dat nu wordt bezegeld met een handtekening. Een resultaat waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Veel credits gaan naar de bewoners van De Noord die met grote betrokkenheid en positieve energie gezorgd hebben dat de vitaliteit van het dorp behouden blijft. Dit is een toonbeeld hoe je als bewoners zelf de toekomst van je dorp kunt ontwerpen.” Als dank aan de bewoners krijgt de straat in de nieuwe wijk straks de naam ‘Wolfshop’, de Nederlandse vertaling van Humulus Lupulus.

Directeur Johan Groen is eveneens verheugd dat deze belangrijke stap naar de bouw van de nieuwe wijk is gezet. “Er is veel inspanning geleverd door veel partijen. Procedures vragen helaas wel geduld, maar we doen ons uiterste best om de vaart erin te houden en in 2018 de goedkeuring te krijgen op het bestemmingsplan. Dan kunnen we in 2019 gaan bouwen.”