Kavelpaspoort Kavel 18

Vrijstaande woning ‘FORSE WONING’

RUIMTELIJKE VOORWAARDEN

 • Alleen op de aangewezen percelen.

HOOFDGEBOUW

 • Goothoogte maximaal 6.00 m boven maaiveld.
 • Nokhoogte maximaal 11.00 m boven maaiveld.
 • Dwarskap verplicht indien geen notariswoning.
 • De afstand tussen het hoofdgebouw en de zijdelingse perceelgrens bedraagt ten minste 3.0 m.
 • indien sprake is van een achtergevelrooilijn dient de achtergevel van het hoofdgebouw in deze lijn te worden gebouwd (zie tekening kavelpaspoort)

BIJGEBOUWEN

 • Bijgebouwen al dan niet vrijstaand, kunnen afwijkend worden gematerialiseerd ten opzichte van het hoofdgebouw, mits de samenhang gewaarborgd blijft.
 • Goothoogte maximaal 3.00 m boven maaiveld.
 • Nokhoogte of aansluiting op kap hoofdgebouw maximaal 5.00 m boven maaiveld. Bijgebouwen mogen eventueel plat worden afgedekt tot maximaal 3.00 m.
 • Overige aan- en uitbouwen aan de voor- en zijgevel van het hoofdgebouw dienen te voldoen aan de welstandscriteria en bestemmingsplaneisen.

GEVELS

 • Vervaardigd in overwegend baksteen.
 • De voorgevel is gericht naar de straat.
 • Hoofdentree is gesitueerd aan de zijkant of voorkant van de hoofdmassa.
 • Kopgevels gericht op het openbaar gebied dienen een gelijkende architectonische kwaliteit te hebben als de voorgevels.

DAK

 • Kapvorm: zadeldak indien geen notariswoning:
 • Een hoofdgebouw dient te worden uitgerust met een kap afgedekt met keramische dakpannen.
 • Kleur: mat antraciet (bij voorkeur gesmoord).

Bouwperceel

 • Oppervlakte bouwperceel: ca. 933 m2
 • Breedte bouwperceel: ca. 17.0 m
 • Diepte bouwperceel: ca. 58.6 m

Bouwvlak

 • Oppervlakte bouwvlak: ca. 128 m2 (16.0 m x 8.0 m)
 • Achtergevelroolijn: n.v.t.
 • Het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Bijgebouwen en aan- en uitbouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

Type notariswoning

Als specifieke “forse” woning gelden overigens onderstaande specifieke criteria voor het type notariswoning: De ruimtelijke voorwaarde voor het realiseren van een notariswoning is een minimale kavelbreedte van 16m incl. de afstand tot de belendende perceelsgrenzen. De notariswoning onderscheidt zich door een monumentale opzet.

Dit wordt ondersteund door:

 • ornamentiek in baksteenverband en -relief,
 • duiding van de hoofdentree,
 • plaatsing van de voordeur in de voorgevel gericht op de openbare weg, gelijkvormige vensters met een verticale diagonaal,
 • een geprononceerde gootlijst. Het gootoverstek dient beperkt te blijven;
 • een forse (evt. plat afgedekte) schildkap.

Detaillering, kleur en materiaal

 • Materiaal: overwegend baksteen; gemêleerde handvorm of vormbak.
 • Het kleurpalet bevindt zich in de bandbreedte tussen beige-oranje-rood-donkerrrood-bruin-bruin-antraciet. Een enkele “witte” woning kan worden ingepast, mits uitgevoerd als muurverfsysteem.
 • Indien een gevel in witte of lichtgrijze kleur wordt gewenst, dient te worden uitgegaan van een muurverfsysteem bij voorkeur merk Keim. Een lichte gevel dient te worden voorzien van een donkere plint in verband met vervuiling.
 • Dakpannen zijn keramisch. Geglazuurde dakpannen zijn niet toegestaan.
 • Detaillering: Overwegend eenvoudig en logisch; eigentijds landelijk dorps.

Erfinrichting | Tuin

 • Voortuin als siertuin voor de woning. Verharding voor de rooilijn bestaat hoofdzakelijk uit de erfontsluiting, eventuele ruimte voor parkeren en een terughoudende verharding zodat men zich rondom het huis kan begeven. Deze verharding is smal en bestaat uit gebakken verharding of halfverharding als grind of schelp. Verder is de voortuin onverhard en als siertuin ingericht.
 • Ook de achtertuin is minstens voor de helft onverhard.
 • Voorkeur voor her en der boom in de voortuinen

BOMEN

 • Op de noord gelegen kavels 10 t/m 18 mogen binnen de 30 m. zone vanaf de gevel van de kas alleen bomen 1e soort (max. hoogte 10 m.) worden geplant in het kader van lichthinder voor de productie in de kas.

© Copyright 2019 - Reinderseiland