Kavelpaspoort Kavel 54

Vrijstaande woning ‘LAGE GOOT’

HOOFDGEBOUW

 • Goothoogte op maximaal 3.90 m boven maaiveld.
 • Nokhoogte maximaal 11 m boven maaiveld.
 • Een expressieve dakvorm is mogelijk, mits goed en logisch is ingepast in het architectuurbeeld.
 • De afstand tussen het hoofdgebouw en de zijdelingse perceelgrens bedraagt ten minste 3.0 m

BIJGEBOUWEN

 • Goothoogte maximaal 3.00 m boven maaiveld.
 • Nokhoogte of aansluiting op kap hoofdgebouw maximaal 5.00 m boven maaiveld. Bijgebouwen mogen eventueel plat worden afgedekt tot maximaal 3.00 m.

GEVELS

 • Vervaardigd in overwegend baksteen.
 • Kopgevels gericht op het openbaar gebied dienen een gelijkende architectonische kwaliteit te hebben als de voorgevels.

DAK

 • Kapvorm: (expressieve) zadel-, mansarde- of schilddak.
 • Nokrichting conform tekening kavelpaspoort.
 • Een dakopbouw in de goot of gevelopbouw met topgevel is mogelijk, mits deze bijdraagt tot een samenhangend architectuurbeeld.
 • Een hoofdgebouw dient te worden uitgerust met een kap afgedekt met keramische dakpannen. Een rieten dakafwerking is mogelijk mits bijhorende specifieke rieteigen detaillering wordt gehanteerd.
 • Kleur: mat oranje-rood-antraciet.

Bouwperceel

 • Oppervlakte bouwperceel: ca. 503 m2
 • Breedte bouwperceel: ca. 16.0 m
 • Diepte bouwperceel: ca. 31.5 m

Bouwvlak

 • Oppervlakte bouwvlak: ca. 104 m2 (13.0 m x 8.0 m)
 • Achtergevelrooilijn: n.v.t.
 • Het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Bijgebouwen en aan- en uitbouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

Erfinrichting | Tuin

 • Voortuin als siertuin voor de woning. Verharding voor de rooilijn bestaat hoofdzakelijk uit de erfontsluiting, eventuele ruimte voor parkeren en een terughoudende verharding zodat men zich rondom het huis kan begeven. Deze verharding is smal en bestaat uit gebakken elementenverharding of halfverharding als grind of scheld. Verder is de voortuin onverhard en als siertuin ingericht.
 • Ook de achtertuin is minstens voor de helft onverhard.
 • Voorkeur voor her en der een boom in de voortuinen.

Detaillering, kleur en materiaal

 • Materiaal: overwegend baksteen; gemêleerde handvorm of vormbak.
 • Het kleurpalet bevindt zich in de bandbreedte tussen beige-oranje-rood-donkerrrood-bruin-bruin-antraciet. Een enkele “witte” woning kan worden ingepast, mits uitgevoerd als muurverfsysteem.
 • Indien een gevel in witte of lichtgrijze kleur wordt gewenst, dient te worden uitgegaan van een muurverfsysteem bij voorkeur merk Keim. Een lichte gevel dient te worden voorzien van een donkere plint in verband met vervuiling.
 • Dakpannen zijn keramisch. Geglazuurde dakpannen zijn niet toegestaan.
 • Detaillering: Overwegend eenvoudig en logisch; eigentijds landelijk dorps.
 • Erfbebouwing: erfbebouwing kan afwijkend worden gematerialiseerd ten opzichte van het hoofdgebouw, mits een goed ensemble is gewaarborgd.

© Copyright 2019 - Reinderseiland