Verkoop Reinderseiland gestart!

Alle informatie nu online

Onder grote belangstelling is gisteravond de verkoop gestart van het nieuwbouwproject Reinderseiland in Heerhugowaard Noord. De verkoopbijeenkomst in het Dorpshuis was druk bezocht. Geïnteresseerden zijn enthousiast en noemen het een mooi plan.

Hoe verloopt de inschrijving?

Vanaf nu staan de brochure, de prijslijst en het inschrijfformulier online op deze inschrijfpagina.
Inschrijven op een woning of kavel kan tot 1 november 2019, 17.00 uur. Op het inschrijfformulier kan je je voorkeur aangeven voor een aantal bouwnummers. Je levert dit inschrijfformulier in samen met:

  • kopie ID bewijs
  • financiële onderbouwing, waaruit blijkt dat de aankoop financieel haalbaar voor je is
  • pdf uit de woningconfigurator van de woning van je eerste voorkeur. Deze vind je op de website.

Financiële onderbouwing

Van de kandidaten wordt verwacht dat wanneer zij zich inschrijven voor een woning of kavel, zij serieuze belangstelling hebben en deze aankoop kunnen financieren. Kandidaten krijgen het advies vooraf onderzoek te doen naar de financiële haalbaarheid van de aankoop. FinanceCare4You te Alkmaar kan kosteloos en vrijblijvend een inventarisatie uitvoeren. Dit advieskantoor is door Bot Bouw voor dit project geselecteerd. Een financiële onderbouwing van een andere adviseur is ook toegestaan. De onderbouwing kan bestaan uit:

  • werkgeversverklaring
  • hypotheekofferte
  • kopie bankafschrift met voldoende eigen vermogen voor de aanschaf van de gekozen woning
  • kopie inkomstenbelasting 2018 of laatste salarisstrook september 2019
  • akkoordverklaring van bank of geldverstrekker

Om in aanmerking te komen voor een woning of kavel moet je volledig ingevulde inschrijfformulier uiterlijk op 1 november 2019 om 17.00 uur zijn ingeleverd bij Bot Bouw. Dit kan persoonlijk op het kantoor, K.P.C. de Bazelweg 2 in Heerhugowaard of via e-mail naar inschrijven@botbouw.nl, o.v.v. Inschrijving Reinderseiland. Het moment van inleveren van je inschrijving en of je dat persoonlijk of via e-mail doet, heeft geen invloed op de toewijzing van de woningen.

Wat gebeurt er na 1 november?
In de week na 1 november 2019 worden de woningen en kavels toegewezen. Als je een van de gelukkigen bent, zal de makelaar je uitnodigen voor een gesprek op kantoor. Na dat gesprek kun je een paar dagen een optie op de woning of kavel nemen. Besluit je daarna niet door te gaan, dan wordt de tweede optant op de lijst uitgenodigd voor een gesprek.

Heb je nog verdere vragen? Stuur ons gerust een mailtje via info@reinderseiland.nl