Bestemmingsplan onherroepelijk

‘Gaat er nu nog wat gebeuren bij Reinderseiland?’ Die vraag wordt steeds vaker gesteld en is begrijpelijk. Het ontwikkelen van een nieuwbouwplan op een locatie waar voorheen geen woningen stonden, vergt veel tijd en vraagt veel geduld van alle betrokken partijen.

Voordat er woningen mogen worden gebouwd, moeten allerlei formele en tijdrovende procedures worden doorlopen. Gelukkig is er goed nieuws: het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden en treedt nu in werking. Dit betekent dat woningbouw op de voorgenomen locatie mogelijk is geworden. Een belangrijke stap!

Positief oordeel Welstand
Ook de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Heerhugowaard (welstand) heeft op hoofdlijnen positief geoordeeld over het ontwikkelplan dat ontworpen is voor Reinderseiland. De vogelvlucht geeft een indruk hoe het plan er straks uit komt te zien.

Tijdrovend proces
Het project Reinderseiland wordt nu stap voor stap steeds verder uitgewerkt. Bij deze afstemming is veel overleg nodig tussen diverse partijen, zoals met de gemeente Heerhugowaard voor bijvoorbeeld de inrichting van het openbaar gebied, met de nutsbedrijven voor de aanleg van riolering, water, elektra en warmte, maar ook met adviseurs, leveranciers, etc. Naast de langdurige procedures vergt deze afstemming veel tijd. Helaas meer tijd dan gehoopt en dat leidt nu tot vertraging in de planning.

Start verkoop
Wij doen er alles aan om de vaart erin te houden, zodat de verkoop van het project dit jaar kan starten. Zodra er meer zicht is op wanneer de verkoop start, laten we dit via de nieuwsbrief weten. Want net als jij willen we niets liever dan jouw nieuwe woning zo snel mogelijk realiseren!