Bestemmingsplan vastgesteld

Voordat de nieuwe woningen op deze plek mogen worden gebouwd, moet eerst de bestemming van de huidige locatie worden gewijzigd. Op de locatie zit nu de bestemming agrarisch en deze moet omgezet worden naar wonen. Dit is een procedure die helaas veel tijd in beslag neemt.

Na een aantal inspraakrondes heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard op 27 november 2018 het bestemmingplan vastgesteld. Het ligt nu opnieuw ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als je bij zoekterm de naam Reinderseiland invult of de volgende code: IDN NL.IMRO.0398.BP43REINDERSEILAND-VA01, word je direct naar het plan geleid.

Vanaf 11 januari 2019 kan gedurende een termijn van 6 weken een belanghebbende nog beroep instellen bij de Raad van State of verzoeken om een voorlopige voorziening. Wanneer van deze mogelijkheden geen gebruik wordt gemaakt, is het vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk.