Bouwvergunning definitief

Begin december meldden we al het goede nieuws dat de bouw van het project Reinderseiland mag starten, omdat de gemeente de bouwvergunning heeft afgegeven. Officieel volgt daarna nog een periode waarin de vergunning ter inzage wordt gelegd. Die periode is nu voorbij en er zijn geen bezwaren ingediend. Daarmee is de vergunning onherroepelijk geworden.

Aanleg warmtenet vordert
Ander goed nieuws is, dat de HVC druk bezig is met het aanleggen van het leidingen tracé voor het toekomstige warmtenet. Dat gaat alle woningen van warmte voorzien als duurzaam alternatief voor aardgas. Er is straks niets meer van de leidingen te zien, toch levert de verwarming een bijdrage aan een beter milieu! Het warmtenet is namelijk aangesloten op de bio-energiecentrale van HVC. De geleverde warmte is daarmee volledig groen. In 2017 is het warmtenet regio Alkmaar dan ook uitgeroepen tot het duurzaamste warmtenet van Nederland.