Gas erop, gas eraf

In januari 2018 bij het ondertekenen van de overeenkomst voor de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Reinderseiland overheerste blijdschap, maar er werd ook gezegd: ,,Procedures vragen helaas wel geduld. We doen ons uiterste best om de vaart erin te houden.’’

De vaart erin houden doen we uit volle macht. Toch blijkt de route naar het daadwerkelijk starten met bouwen langer dan we met zijn allen hopen. We willen heel erg graag door, maar zijn afhankelijk van een aantal partijen.

Waar is nu het wachten op?
Na de goedkeuring van het bestemmingsplan zijn op het terrein waar de woningen van Reinderseiland worden gebouwd, in april de eerste kassen en loodsen gesloopt. De voorbereidingen voor de sloop van de resterende kassen en loodsen zijn in volle gang. Om die te kunnen slopen moet een gasleiding die op het terrein ligt, eerst worden verplaatst. Een gasleiding verplaatsen mogen alleen de nutsbedrijven doen. Sinds september 2018 zitten we met hen om tafel om dit te realiseren. Nutsbedrijven zitten daarvoor vast aan allerlei procedures. Bijkomend probleem is dat de gasleiding deels langs het plafond loopt van een van de te slopen gebouwen.

Start verkoop 4e kwartaal
We verwachten half mei het voorstel van de nutsbedrijven voor de verplaatsing. Na het zetten van de handtekening duurt het ongeveer 18 weken voordat de verplaatsing is gerealiseerd. We onderzoeken intussen of het mogelijk is om parallel aan deze procedure toch te starten met slopen. Daarna kunnen we het terrein saneren en bouwrijp maken. Door de vertraging met de gasleiding schuift de start van de verkoop helaas op. We willen zeker weten dat we na start verkoop binnen een redelijke termijn kunnen starten met bouwen. De start verkoop staat nu gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar.

Contract HVC getekend
Eind deze maand kunnen we al wel de eerste beelden van de woningen laten zien. En er is nog meer goed nieuws te melden: de handtekening is gezet onder het contract met de HVC voor de aansluiting op het Warmtenet.

Dus wat ons betreft: zodra het gas eraf is, gas erop met de bouw van Reinderseiland!