Opdracht tot verplaatsen gasleiding gegeven

Goed nieuws! Er is weer een belangrijke stap gezet in de voorbereiding naar de verkoop van project Reinderseiland. Het nutsbedrijf heeft de definitieve opdracht gekregen om de gasleiding op het terrein te verplaatsen. Daar is tijd voor nodig. Naar verwachting is het verwijderen van de gasleiding in het vierde kwartaal van dit jaar voltooid.

Verkoop gepland voor begin van het najaar
Deze maand wordt ook de omgevingsvergunning (vroeger heette die bouwvergunning) voor Reinderseiland aangevraagd. En binnen enkele weken wordt het bouwbord geplaatst. De komende weken worden de resterende kassen en loodsen op het terrein gesloopt. Daarna wordt de grond gesaneerd en kunnen we starten met bouwrijp maken en eindelijk starten met de verkoop! Die staat nu gepland voor het begin van het najaar. Zodra die datum bekend is, laten we dat op de website en via de nieuwsbrief weten. De prijzen van alle woningen worden bij de start verkoop bekend gemaakt.