Resultaten poll 2-onder-1-kap woning

Op de website van Reinderseiland kon je de afgelopen weken aangeven welke uitvoering van de 2-onder-1-kap woning jouw voorkeur heeft: met een schuin dak of puntdak en met een lichte of donkere gevelsteen. Zo’n 130 bezoekers hebben gestemd. Het resultaat? Een duidelijke voorkeur voor de uitvoering met het puntdak en de bruinrood getinte gevel met een donkergrijze dakpan. Meer dan de helft van de stemmers gaf deze uitvoering de voorkeur.

We hebben de verschillende ontwerpen ook voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Heerhugowaard. Deze waren positief over beide typen. Beiden worden straks in het plan verwerkt. De uitkomsten uit de poll nemen we mee in het plan. De bruinrood getinte gevel van type B zal toegepast worden zoals het er nu naar uitziet. Voor de witte gevelsteen van type A gaan we mogelijk op zoek naar een andere lichte kleur baksteen, bijvoorbeeld een zandkleur.