Update juli 2018

Vanaf 5 juli 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor het project Reinderseiland voor 6 weken ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij ID invult NL.IMRO.0398.BP43REINDERSEILAND-ON01 wordt u direct naar het plan geleid.

Gedurende de termijn van terinzagelegging is er voor ingezetenen en voor belanghebbende natuurlijke of rechtspersonen in de gemeente, de mogelijkheid om hun zienswijze schriftelijk kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders. In de tussentijd werken wij aan de uitwerking van het ontwikkelplan. Wanneer er meer bekend is, laten wij dat hier weten.