Update juni 2018

Op dit moment zijn wij bezig om de bestemming van de huidige locatie te wijzigen. Op de locatie zit nu de bestemming agrarisch en deze moet omgezet worden naar wonen. Dit is een procedure die veel tijd in beslag neemt. Afgelopen maart heeft het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen waarop reacties door belanghebbenden zijn ingediend. Deze reacties worden meegenomen in de verdere formulering van het bestemmingsplan, waarna het ontwerp bestemmingsplan wederom ter inzage gelegd wordt en belanghebbenden daarop bezwaar en eventueel beroep kunnen aantekenen. Wanneer de verkoop start, is onder andere afhankelijk van deze te doorlopen procedure. Wanneer er meer zicht is op een mogelijke start verkoop, zullen wij dit via de nieuwsbrief laten weten.